Zapory przeciwpowodziowe

Nasze produkty nie służą tylko zabawie. Ratują także majątek!

PRZYKŁAD:
Zapory przeciwpowodziowe są długimi walcami, które po podłączeniu do źródła wody są pompowane, tworząc solidną barierę przeciwdziałającą powodziom. Wykonane z wytrzymałego materiału zbrojonej folii PVC – są elastyczne i łatwe do transportu oraz szybkiego rozmieszczenia w potrzebnych obszarach. Te mobilne zapory są skutecznym narzędziem w ochronie przed zalaniem terenów narażonych na powodzie.